ERABILERA BAIMENDUAK ERKIDEGO-MAILAN

Giza elikadurarako intsektuak erabiltzea

Intsektuak «elikagai berri» definizioaren barnean daude Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/2283 (EB) Erregelamenduan, animaliak edo horien zatiak dituzten edo horietan jatorria duen produktuak diren elikagaien kategorian. Horiek pertsonek ez dituzte kontsumitu izanen neurri handian eta Europar Batasunean 1997ko maiatzaren 15a baino lehen (Erregelamenduak ezarritako muga-data).

Erregelamendu horrek ez du intsektuen hazkuntza eta ekoizpena arautzen giza elikadurari dagokionez, arautzen duena merkaturatzea baita.

Ezarritako muga-data baino lehen Europar Batasuneko kide diren Estatuetan merkaturatzen diren intsektu osoentzako trantsizio-epe bat ezarri zer. Hori intsektuak Europar Batasunaren zerrendan sartu edo ez erabaki arte mantenduko da.

Aintzat hartzekoa da 2017/2470 (EB) Erregelamendua, elikagai berrien Europar Batasunaren zerrenda ezartzen duena.

Jarraian, aipatutako trantsizio-neurrien barnean dauden intsektuak zerrendatu dira:

 • Acheta domesticus (Hemen EFSAren ebaluazioa)
 • Tenebrio molitor*
 • Locusta migratoria*
 • Gryllodes sigillatus
 • Schistocerca gregaria (Hemen Europako Batzordearen erabakia, elikagai berrien zerrendan ez sartzea)
 • Alphitobius diaperinus
 • Apis mellifera
 • Hermetia illucens

* EBko elikagai berrien zerrendan sartuta daude jada (Ikusi hurrengo atala informazio gehiagorako) 

EBko elikagai-berrien zerrendan sartu diren intsektuak

Tenebrio molitor

2021eko ekainaren 1ean baimendu egin zen Tenebrio molitor larbak erabiltzea elikagai berri gisa; hori eskatu zuen enpresari 5 urteko epea eman zitzaion larbak merkaturatzeko esklusibotasun osoz “ondorengo eskatzaile batek elikagai berria merkaturatzeko baimena lortzen ez badu babestutako datuei erreferentziarik egin gabe”.  Horren inguruko informazio gehiago Elikaren albistean.

Batzordearen 2021/882 (EB) Betearazpen Erregelamenduak baimendu egiten du Tenebrio molitor larbak merkaturatzea hamarkadetan zehar elikagai berri gisa.

Baimen hori jaso baino lehen, ebaluazio zientifiko zorrotza egin zuen EFSAk, Tenebrio molitor larbak elikagai berri gisa erabiltzeko. Horren inguruko informazio gehiago Elikaren albistean. EFSAren arrisku-ebaluazioaren txostena ELIKAren albiste honetan.

Locusta migratoria

2021eko azaroaren 15ean baimendu egin zen Locusta migratoria intsektua izoztuta, lehortuta eta hautsa elikagai berri gisa erabiltzea; hori eskatu zuen enpresari 5 urteko epea eman zitzaion esklusibotasun osoz merkaturatzeko “ondorengo eskatzaile batek elikagai berria merkaturatzeko baimena lortzen ez badu babestutako datuei erreferentziarik egin gabe”.

Batzordearen azaroaren 12ko 2021/1975 (EB) Betearazpen Erregelamendu berria argitaratu zen. Horren bidez, Locusta migratoria espezieko intsektuak izoztuta, lehortuta eta hauts gisa merkaturatzeko baimena ematen da

Baimen hori jaso baino lehen, EFSAk ebaluazio zientifiko zorrotza egin zuen Locusta migratoria elikagai berri gisa erabiltzeko. Informazio gehiago Elikaren albistean.

Intsektuak erabiltzeko beste aukera batzuk

Intsektuak hazten dituzten ustiapenak animalia-ustiapen gisa hartzen dira.  ELIKAko «Abeltzaintza» arloan honako hauen inguruko informazioa aurkitu ahal izango duzu:

 • Intsektuen hazkuntzaren egungo egoera
 • Ustiapenen erregistroa
 • Ustiapenen gutxieneko baldintzak
 • Erabilera baimenduak

Eguneratze data: