ERABILERA BAIMENDUAK ERKIDEGO-MAILAN

Giza elikadurarako intsektuak erabiltzea

Intsektuak «elikagai berri» definizioaren barnean daude Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/2283 (EB) Erregelamenduan, animaliak edo horien zatiak dituzten edo horietan jatorria duen produktuak diren elikagaien kategorian. Horiek pertsonek ez dituzte kontsumitu izanen neurri handian eta Europar Batasunean 1997ko maiatzaren 15a baino lehen (Erregelamenduak ezarritako muga-data).

Erregelamendu horrek ez du intsektuen hazkuntza eta ekoizpena arautzen giza elikadurari dagokionez, arautzen duena merkaturatzea baita.

Ezarritako muga-data baino lehen Europar Batasuneko kide diren Estatuetan merkaturatzen diren intsektu osoentzako trantsizio-epe bat ezarri zer. Hori intsektuak Europar Batasunaren zerrendan sartu edo ez erabaki arte mantenduko da.

Aintzat hartzekoa da 2017/2470 (EB) Erregelamendua, elikagai berrien Europar Batasunaren zerrenda ezartzen duena.

Jarraian, aipatutako trantsizio-neurrien barnean dauden intsektuak zerrendatu dira:

 • Acheta domesticus
 • Tenebrio molitor*
 • Oti migratzailea
 • Gryllodes sigillatus
 • Schistocerca gregaria
 • Alphitobius diaperinus
 • Apis mellifera

 *Tenebrio molitor

2021eko ekainaren 1ean baimendu egin zen Tenebrio molitor larbak erabiltzea elikagai berri gisa; hori eskatu zuen enpresari 5 urteko epea eman zitzaion larbak merkaturatzeko esklusibotasun osoz “ondorengo eskatzaile batek elikagai berria merkaturatzeko baimena lortzen ez badu babestutako datuei erreferentziarik egin gabe”.  Horren inguruko informazio gehiago Elikaren albistean.

Batzordearen 2021/882 (EB) Betearazpen Erregelamenduak baimendu egiten du Tenebrio Molitor larbak merkaturatzea hamarkadetan zehar elikagai berri gisa.

Baimen hori jaso ondoren eta ebaluazio zientifiko zorrotza egin ondoren, EFSAk baimendu egin zuen Tenebrio Molitor larbak elikagai berri gisa erabiltzea. Horren inguruko informazio gehiago Elikaren albistean. EFSAren arrisku-ebaluazioaren txostena ELIKAren albiste honetan.

Intsektuak erabiltzeko beste aukera batzuk

Intsektuak hazten dituzten ustiapenak animalia-ustiapen gisa hartzen dira.  ELIKAko «Abeltzaintza» arloan honako hauen inguruko informazioa aurkitu ahal izango duzu:

 • Intsektuen hazkuntzaren egungo egoera
 • Ustiapenen erregistroa
 • Ustiapenen gutxieneko baldintzak
 • Erabilera baimenduak

Eguneratze data: