Askotan, elikagai asko gaztelaniaz ez dagoen etiketarekin merkaturatzen dira, eta, beste askotan, berriz, gaztelaniazko itzulpena badute ere, ez dakigu zein den horren arduraduna eta eman den elikadura-informazioa osorik dagoen.

 

Horregatik, AESANek interpretazio-ohar bat argitaratu du, eta bertan gaiari lotutako legedi osoa errepasatu eta kontuan hartu beharreko artikuluak eta apartatuak aipatzen dira.

 

Honako hau da bertan jasotako legedia:

 

 

Honako hauek dira ondorioak:

 

1169/2011 (EB) Erregelamenduaren 8. artikulua honela interpretatu behar da:

 

1) Gaztelaniaz etiketatuta ez dauden elikagaiak berretiketatzearen ardura Espainiako merkatuan azken kontsumitzaileari edo kolektibitateei hornitzeko produktu horiek jartzen dituen operadorearena izango da. Derrigorrez, etiketa itzuli eta berriro jartzen duen operadorearen izena edo sozietate-izena gehitu behar dira.

 

2) Ontziratutako elikagaiak azken kontsumitzaileari bideratuta badaude, eta, azken kontsumitzaileari saltzeko aurreko fasean egoteaz gain, fase horretan kolektibitate bati saltzen ez bazaizkio, berretiketatzeko amaierako informazioa, itzulita, horrekin batera joango diren dokumentu komertzialetan jaso ahal izango da. Nolanahi ere, azken berretiketatzea egingo duen operadorearen izena edo sozietate-izena eta helbidea nahitaez jakinarazi beharko dira.

 

3) Itzulitako berretiketatzean identifikatzen den operadorea izango da elikagaiei buruzko informazioa agertzen dela bermatzeaz eta informazio horrek legea betetzeaz arduratuko dena, bai eta informazio hori Agintari Eskudunak nahi bezala justifikatzeaz ere.