Ikastaro honek azaldu nahi ditu oinarrizko edukiak APPCCan oinarritutako barne auditoretzei buruzkoak.

HELBURUAK

  • Elikagaien enpresei nola egituratzen den APPCC sisteman oinarritutako barne auditoretza azaltzea.
  • APPCC sistemaren oinarrizko atalak ezagutzea.
  • Auditoretzaren teknikak ezagutzea.

Aurkibidea:

Aurkibidea

Auditoretzaren eta hobekuntza etengaberako neurri zuzentzaileak:

Auditoretzaren eta hobekuntza etengaberako neurri zuzentzaileak
PDCA eta Hobekuntza-plana

Eguneratze data: