1. Zer da zuhurtzia printzipioa?

 
 
 

2. Honako organo hauetako bat ez da EBren erakunde-egiturakoa:

 
 
 

3. Hauetako bat ez da Batzordearen Liburu Berdearen xedea:

 
 
 

4. Nori dagokio EEren arauak kontrolatzeko eta gauzatzeko ardura?

 
 
 

5. Zer da Codex Alimentarius delakoa?

 
 
 

6. Honako hau da Elikagaien Espainiako Kodearen xedea:

 
 
 

7. Zer definitzen dugu honela: “nekazaritza-produktu edo elikagai bat kategoria berekoak eta antzekoak diren beste nekazaritza produktu edo elikagai batzuetatik argi eta garbi bereizten duten elementua edo elementuen multzoa:

 
 
 

8. Honako arau hauetako bat ez da elikagaien arlokoa:

 
 
 

9. Hauetako bat ez da Elikagaien Segurtasun Arloko printzipioa:

 
 
 

10. “Higiene-paketea” deiturikoak zenbat araudi biltzen ditu?

 
 
 

11. Hauetako zein araudik zehazten ditu elikagaien legediko printzipio orokorrak?

 
 
 

12. EFSA honako honetaz arduratzen da:

 
 
 

13. APPCC sistema:

 
 
 

14. Elikagai bat kaltegarria bada kontsumitzailearentzat, norena da erantzukizuna?

 
 
 

15. Hauetako zein legek arautzen du pentsuen higienea?

 
 
 

16. Hauetariko fase bat ez dago arriskuen balioztapenaren barne:

 
 
 

17. Arriskuen Balioztatze Kuantitatiboko elementuak dira:

 
 
 

18. Arriskuen komunikazioa:

 
 
 

19. Ezaugarri osasuntsuen gaineko jakinarazpenen definizioa:

 
 
 

20. Trazabilitatea derrigorrezkoa da:

 
 
 

Eguneratze data: