1331/2008 Erregelamenduak (EB) Batasunean komertzializazioa baimenduta duten substantzien zerrenda eguneratzeko prozedurak ezartzen ditu.

 

2019/1381 Erregelamenduak (EB) 178/2002 (EB) eta 1331/2008 (EB) erregelamenduak aldatu zituen, EBn arriskuaren ebaluazioaren gardentasuna indartzeko elikakatearen alor guztietan, eta, bereziki, gehigarrien, entzimen eta elikagai-aromen alorrean.

 

Gehigarrien, entzimen, elikagai-aromen eta elikagaietan erabiltzen diren eta propietate aromatizatzaileak dituzten osagaien kasuan, aldaketek xedapen berriak gehitu zituzten:

 

·       aurretiazko aholkularitza orokorra auditoretzako langileen eskutik, eskatzaile potentzial batek eskatuta
·       enpresen ustiatzaileek eskatutako edo egindako azterlanak jakinarazteko betebeharra eskaera baten alde egiteko
·       betebehar hori ez betetzearen ondorioak.

 

 

Horrez gain, EFSAren dibulgazioari buruzko xedapenak ere gehitu zituen, datuei, azterlan zientifikoei eta eskaeren alde egiteko gainerako informazioari dagokienez, informazio konfidentziala izan ezik, hirugarrenen kontsultarekin batera.

 

Aldaketa horien irismenaren eta aplikazioaren berri emanda, legedia egokitu egin behar da aintzat hartzeko Batasunaren zerrenden eguneratze-eskaeren edukiari, idazketari eta aurkezpenari lotutako aldaketak.

 

Horretarako, argitaratu berri da Europako Batzordearen 2020ko abenduaren 2ko 2020/1823  Egikaritze Erregelamendua (EB), zeinaren bidez baimentze-prozedura komuna ezartzen den gehigarri, entzima eta elikagai-aromentzat.

 

 

Halaber, osagai teknologikoekin lotuta, AESANek triptiko bat argitaratu berri du, non gehigarri, aroma, entzima eta laguntzailekide teknologikoen ezaugarri nagusiak azpimarratzen diren.

 

Elikagaien osagai teknologikoei buruzko informazio-triptikoa