Elikagaiak material askorekin kontaktuan jartzen dira, hala nola prozesatzeko ekipamenduak, laneko gainazalak, elikagaien ontziak, baxerak… EBk arauak ditu bermatzeko “elikagaiekin kontaktuan dauden material horiek” ez dutela eragin negatiborik jaten ditugun elikagaietan eta, beraz, gure osasunean. Arau zorrotz horiek betetzen direla eta elikagaiekin kontaktuan dauden materialak benetan seguruak direla bermatzeko, EBko herrialdeetako agintari eskudunek kontrolak egiten dituzte.

 

Europako Batzordeak txosten bat argitaratu du elikagaiekin kontaktuan dauden materialen kontrol ofizialak egiteko jardunbide egokiei eta erronkei buruz. Txosten horren helburua da aurkeztea nola integratu dituzten estatu kideek elikagaiekin kontaktuan dauden materialen kontrolak beren kontrol ofizialeko sistemetan, 1935/2004 (EE) Erregelamenduan aurreikusitakoaren arabera.

 

Txostenean, estatu kideek elikagaiekin kontaktuan dauden materialen gaineko kontrol ofizialak antolatzeko eta ezartzeko hartutako ikuspegiak deskribatzen dira. Halaber, aurre egin beharreko erronkak aipatzen ditu, baita estatu kideek beren kontrol ofizialeko sistemak hobetzen jarraitzeko erabiltzen dituzten tresnak ere: informazioa Batzordearen zerbitzuek 2017 eta 2019 artean egindako misio, lantalde eta auditoria batzuetan lortu da.

 

Ateratako ondorio nagusien artean honako hauek nabarmentzen dira:

 

  • Eraginkortasunari dagokionez, elikagaiekin kontaktuan dauden materialen gaineko kontrol ofizialak erronka bat dira, gaiaren izaera teknikoagatik eta metodo analitiko egokien eskuragarritasun mugatuagatik. Horrez gain, zaila da bermatzea kontrol-langileek ezagutza teknikoen maila egokia dutela.
  • Elikagaiekin kontaktuan dauden materialekin lotutako giza osasunerako arriskuak nahiko txikiak direla ikusten dute agintari eskudunek.
  • Arlo honetako kontrolak ez dira lehenesten, eta, egiten direnean, betetze-adierazpen generikoak daudela egiaztatzean zentratzen dira, adierazpen horiek babesten dituen ebidentziaren ebaluazio sakona egin beharrean.
  • Batzordeko zerbitzuek antolatutako prestakuntza-ikastaroek gaiari buruzko eztabaidak ahalbidetu zituzten, eta erronka komunak identifikatu ziren, baita ikuspegi potentzialak ere, kontrolen eraginkortasun globala hobetu beharko luketenak.