Gida honen xedea da tresna erabilgarri bat ematea elikagaien operadoreei, kontsumitzaileen osasunerako arrisku potentzial bat detektatzen dutenerako, eta, ondorioz, kaltetutako produktuak merkaturatze-katetik atera behar dituztenerako.

Gida orientagarria eta boluntarioa da, eta helburu gisa du enpresei, bereziki ETE-ei, laguntzea alertak kudeatzean bete beharreko lege-eskakizunak ondo interpretatzen eta ezartzen.  Bultzada handia izango da administrazioak eta elikagaien sektore nazionalak elikagaiekin lotutako alertak modu koordinatuan antolatu eta kudeatzeko prozesuan.

Gidan honako hauek aurki ditzakegu:

Dokumentua Elikagaien Segurtasunerako Organo Iraunkorrak (OPSA) egin du, AESANekin batera.