Ikastaro honek azaldu nahi ditu oinarrizko edukiak Elikadura Zuzenbideari eta elikagaien sektoreari eragiten dioten arauen esparruari buruz.

HELBURUAK

  • Nekazaritzako elikagaien eragileari nola egituratzen den elikagaiei buruzko gaur egungo araudia azaltzea
  • Elikadura Zuzenbidearen oinarri orokorrak ezagutzea
  • Elikagaien Segurtasunaren oinarrizko atalak ezagutzea
  • Existitzen diren legedi mota desberdinak bereiztea

Aurkibidea

Aurkibidea

Elikadura Zuzenbidearen oinarri orokorrak:

Elikadura zuzenbidearen oinarri orokorrak
Arreta printzipioa

Nazioarteko arauak:

Codex Alimentarius

Elikadura erreferentzialak:

UNE-EN-ISO 22.000: 2005 Araua
IFS
BRC

Trazabilitatea:

Trazabilitatea

Eguneratze data: